ucmr-adaÎn baza autorizaţiei-licenţă neexclusivă nr. 19/I din 11.11.2014 emisă de UCMR-ADA, www.radioindiegen.ro este autorizat să ofere spre ascultare (streaming) cu titlu gratuit, exclusiv pentru teritoriul României, opere muzicale prin servicii online sau mobile la adresa URL www.radioindiegen.ro, fără ca beneficiarii acestui serviciu să aibă posibilitatea de a stoca, temporar sau permanent, pe orice mediu de stocare, operele muzicale oferite spre ascultare, iar orice utilizare neautorizată a operelor muzicale este interzisă.  Pentru detalii suplimentare despre această autorizaţie-licenţă, contactaţi-ne.