Nu se oferă garanții

Acest site este oferit „ca atare”, fără reprezentări sau garanții, explicite sau implicite. RadioIndieGen.ro nu ofera reprezentari sau garanții cu privire la acest website sau informațiile și materialele furnizate pe acest site.

Fără a aduce atingere caracterului general al alineatului precedent, RadioIndieGen.ro nu garantează că:

 acest site va fi mereu disponibil, sau disponibil cu totul; sau
 informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau nu induc în eroare.

Nimic de pe acest site nu constituie, sau este menit să constituie, consiliere de orice fel.

Limitarea răspunderii

RadioIndieGen.ro nu va avea nicio obligatie (fie ea in în temeiul legilor aplicabile contractelor, prejudiciilor sau altfel), în ceea ce privește conținutul sau utilizarea, sau orice altceva în legătură cu acest site:

 în măsura în care continutul site-ul este oferit gratuit, pentru orice pierdere directa;
 pentru orice pierderi indirecte, speciale sau de consecință; sau
 pentru orice pierderi de afaceri, pierderi de venituri, profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau relatii de afaceri, pierderea reputației sau a fondului comercial, sau pierderea sau coruperea de informații sau date.

Aceste limitări ale răspunderii se aplică chiar dacă RadioIndieGen.ro a fost informat în mod expres de pierderea potențială.

Excepții

Nimic din acest disclaimer nu va exclude sau limita orice garanție prevazuta de lege care ar fi ilegal să fie exclusă sau limitata, și nimic în acest disclaimer nu va exclude sau limita răspunderea RadioIndieGen.ro în legătură cu orice:

 deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența RadioIndieGen.ro;
 fraudă sau înșelăciune săvârșită cu intenție din partea RadioIndieGen.ro; sau
 situatie care ar fi ilegala pentru RadioIndieGen.ro pentru a fi exclusa sau limitata, sau pentru a încerca sau pretinde a exclude sau limita răspunderea sa.

Rezonabilitate

Prin utilizarea acestui website sunteti de acord ca excluderile și limitările de răspundere prevăzute în acest disclaimer sunt rezonabile.

Dacă considerati că nu sunt rezonabile, nu trebuie să mai utilizați acest website.

Prevederi neaplicabile

În cazul în care orice prevedere a acestui disclaimer este, sau se dovedește a fi, inaplicabilă conform legislației în vigoare, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale prezentului disclaimer.